Massage in de zorg

Massage in de zorg
Liefdevolle aandacht vanuit je hart
Training

Middels training in de zorg hoop ik een bijdrage te leveren aan het welzijn van cliënten. Het is mijn overtuiging dat liefdevolle aandacht een waardevolle ondersteuning geeft aan de kwaliteit van leven.Middels massage in de zorg kunnen we daar echt iets in betekenen. Ik verheug me op vele plezierige trainingen met activiteitenbegeleiders en zorgmedewerkers die met name werkzaam zijn op de PG afdelingen in verpleeghuizen/verzorgingshuizen.

Een aanraking zegt meer dan duizend woorden.

Weet jij als medewerker,mantelzorger,familielid en/of vrijwilliger wat jouw lichaamshouding en manier van werken kan bijdragen aan verbetering van levenskwaliteit voor de zorgvrager?

We leven in een snelle tijd waarin contact maken met elkaar steeds meer vluchtig gebeurd. Een gesprek,nabij iemand zijn is niet gelijk een garantie voor écht in contact zijn. Wij raken als mens steeds vaker de balans kwijt tussen denken en voelen. Wij zitten veel in ons hoofd en minder in ons lijf.

Als je met meer bewuste aandacht in je dagelijkse handelingen bij de bewoner/cliënt kan zijn dan levert dat meer kwaliteit van zorg en welbevinden voor de cliënt op.Als je iemand écht aandacht geeft/aanraakt doordat je in contact bent met jezelf en van daaruit in contact bent met de ander dan voelt iemand zich gehoord en gezien. Dit kost niet meer tijd en levert veel op voor jou en je cliënt.

In mijn training leer je contact maken met jezelf door te oefenen. Je zult merken dat je van daaruit de rust voelt om de ander “echt”te zien,liefdevolle aandacht te hebben.

Massage is vaak een geplande aanraking gericht op een klacht of zorgvraag. Aandacht/aanraking is gericht op contact maken,je verbonden voelen en voeling hebben met diegene die je aanraakt/verzorgt.

Deze 2 verschillen worden behandeld in de training. Je leert 3 massages geven: een voet,een hand en een gezichtsmassage.

Tijd is altijd het meest genoemde excuus om geen aandacht te geven. We leren hoe je toch in de hectiek van de dag liefdevolle aandacht te hebben voor jezelf en je cliënt.

Doelgroep

Deze training is in eerste instantie bedoeld voor de professional,zorgmedewerker, activiteitenbegeleider die met onderstaande doelgroep(en) werkt.

  • Dementerenden
  • Palliatieve zorg
  • Chronisch zieken

Daarnaast bieden we deze kennis ook de mantelzorger,de familieleden en de vrijwilligers aan.

Belangstelling

Mocht u belangstelling hebben om deze training met uw team te volgen , dan kunt u contact opnemen met Monique Platel. ( zie contact).

Samen bekijken we de wensen en verwachtingen en maken we afspraken over de data, tijd en kosten.

  • De trainingen worden op eigen locatie gegeven.
  • De groep kan uit 6 a 12 deelnemers bestaan.
  • Iedere  deelnemer ontvangt een eigen syllabus.
  • Als team ontvang je een massage box voor de afdeling.

Zen, Kaars, Ontspanning, Spa