Vergoeding

Ik ben licentiehouder bij VBAG, vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze. De massagetherapie wordt door de zorgverzekeraar gedeeltelijk vergoed. Raadpleeg van te voren altijd je verzekeringsmaatschappij of je in aanmerking komt voor de vergoeding.

HOLOS MASSAGETHERAPEUT

Aangesloten bij: VBAG
VBAG Licentienummer: 21612030
AGB zorgverleners code: 90-046943
AGB praktijkcode: 90-55551
RBCZ licentie: 207113R
BTW nr: NL1050.28.046.B01
KvK nr: 01172430
Bank ING: NL11 INGB 0005211147

AVG
UW PRIVACY:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 *Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 *Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
* Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 *Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal toetsing.
 *Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt voor de financiële administratie gebruikt, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
* Uw naam, adres en woonplaats
* Uw geboortedatum
* De datum en de behandeling
* Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
natuurgeneeskunde’.
* Kosten van het consult.